ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫдоговір публічної оферти

Інтернет-магазин "24 печаті", розміщений в мережі інтернет за адресою www.24pechati.com, який зареєстрований належним чином відповідно до діючого законодавства України (надалі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка юридична або фізична особа, яка прийняла (акцептувала) умови цього Договору (надалі - Замовник), з іншого боку, а разом – Сторони, уклали цей договір, який є офіційною публічною пропозицією. Відповідно до ст.633 (Цивільного кодексу України), умови цього Договору є однаковими для всіх форм власності, незалежно від статусу (фізична або юридична особа).

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Акцепт» - повне та безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти та надання згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Сторонами;
"Публічна оферта" – пропозиція Виконавця, яка розміщена в інтернет-магазині «24 печаті» (www.24pechati.com) і адресована необмеженому колу осіб (юридичних або фізичних), укласти даний Договір на визначених умовах;
«Послуги» – послуга або набір послуг, які надаються Виконавцем в порядку та на умовах визначених цим Договором;
«Товар» - об’єкт купівлі-продажу, представлений на сторінках Інтернет магазину «24 печаті»;
"Замовник" - будь-яка дієздатна, повнолітня фізична або юридична особа (згідно чинного законодавства України), яка відвідала інтернет-магазин «24 печаті», за адресою www.24pechati.com та акцептувала цей Договір;
«Інтернет-магазин» - сайт компанії «24 печаті», розташований в мережі інтернет за адресою http://24pechati.com, на якому Замовник може ознайомитись з переліком послуг або товарів, їх вартістю, способом оплати, доставки та оформити онлайн-замовлення. Сайт компанії «24 печаті» є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця, перелік Товарів та Послуг що ним надаються;
«Замовлення» - заявка Замовника на виготовлення печатно-штемпельної продукції або придбання інших Товарів, представлених в Інтернет-магазині, яка була належним чином оформлена на сайті або відправлена на електрону адресу чи передана в усній формі по телефону;

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Замовник надає повну й безумовну згоду (акцепт) на укладання цього Договору в повному обсязі, без потреби підписання письмового примірка;
- Відповідно до ст.633, 641,642 Цивільного кодексу України, цей Договір має юридичну силу;
- Фактом прийняття умов цього Договору Замовником, вважається будь-яка з цих дій: «онлан-замовлення» в Інтернет-магазині, письмове або усне замовлення по-телефону, оплата замовлених Послуг чи Товару;
- Замовник автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям умов цього Договору шляхом акцептування;
- В разі неприйняття умов цього Договору, Замовник не має права на його укладання, оформлення «онлайн-замовлення» і повинен відмовитись від подальшого користування Інтернет-магазином;

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- На умовах та порядку визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується виготовити та передати у власність Замовника, попередньо замовлені і узгоджені Товари та Послуги, а Замовник зобов’язується своєчасно отримати і оплатити їх в розмірі, строки та порядку визначеному цим Договором.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

- Виконавець зобов’язується виконувати умови цього Договору;
- Виконавець зобов’язується надати Замовнику замовлені Послуги чи Товар в повному обсязі та належної якості, відповідно до умов цього Договору;
- Виконавець зобов’язується проінформувати Замовника про Послуги, Товари та умови їх замовлення в Інтернет-магазині;
- Виконавець має право на отримання необхідної інформації та документів Замовника для надання Послуг за цим Договором;
- Виконавець не несе відповідальність за достовірність, зміст і правдивість наданої Замовником інформації, або відповідних документів;
- Виконавець має право на оплату замовлених Послуг та Товарів Замовником в розмірах та строках, передбачених цим Договором;
- Виконавець має право відмовити в наданні Послуг, в разі відсутності відповідних документів для оформлення онлайн-замовлення у Замовника;
- Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії, пов’язані з використання замовленої Продукції чи Товарів Замовником;
- Згідно з діючим законодавством України, Виконавець залишає за собою право не перевіряти документи Замовника;
- Виконавець не несе відповідальності, в разі виявлення помилок або інших графічних недоліків, якщо вони були виявлені після підтвердження Замовлення Замовником;
- Виконавець не несе відповідальності та не може виступати відповідачем в суді і сплачувати завдані збитки, які виникли у Замовника з причин дій третіх осіб;

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

- Замовник має право на безкоштовну консультацію з приводу усіх питань, що пов’язані з виробництвом продукції та Товарами інтернет-магазину;
- Замовник має право повернути або замінити замовлену Продукція в інтернет-магазині, протягом 14 діб, в разі виявлення дефектів або невідповідності щодо її кількості та якості;
- Замовник має право попередньо узгодити Замовлення (кількість, ціна, строки виробництва, комплектація Товару, доставка, та інше);
- Замовник має право на вибір та узгодження графічних зразків замовленої Продукції;
- На момент оформлення Замовлення, Замовник автоматично підтверджує що він ознайомлений та приймає усі директиви та положення цього Договору;
- Замовник зобов’язується виконувати умови цього Договору;
- Замовник зобов’язується своєчасно оплатити замовленні Товари та Послуги згідно умов цього Договору;
- Замовник автоматично гарантує, що, має усі відповідні права та повноваження для оформлення Замовлення і отримання відповідних Товарів та Послуг (а саме - печатно-штемпельної продукції);
- Замовник несе повну відповідальність за достовірність та правдивість наданої в процесі оформлення чи узгодження Замовлення інформації, та відповідних документів;
- Замовник автоматично гарантує, що Замовлення не буде використовуватись в супереч дійсному законодавству України (підробка документів та інші незаконні дії);

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

- Ціна кожної окремо Послуги або Товару, визначається Виконавцем на момент оформлення Замовлення;
- Ціна Договору визначається шляхом підрахунку загальної вартості усіх замовлених Замовником Товарів та Послуг;
- Замовник оплачує замовлені Товари та Послуги у Національній валюті України – гривні;
- Усі ціни, які зазначені на відповідних сторінках Товарів та Послуг інтернет-магазину є мінімальними. Остаточна ціна уточнюється Виконавцем, з урахуванням індивідуальних параметрів кожного замовлення;
- Замовник самостійно обирає один із запропонованих способів оплати (готівковий розрахунок при отриманні Замовлення, перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, безготівковий розрахунок);
- Безготівковий розрахунок здійснюється на підставі виставленого рахунку Виконавцем, який дійсний протягом трьох банківських днів;
- Фактом оплати вважається час отримання (надходження) грошових коштів Виконавцем;
- Фактом отримання наданих Товарів та Послуг Замовником, вважається їх фактична оплата;

ДОСТАВКА

- Способи доставки (отримання) замовлених Товарів та Послуг – детально описані на відповідних сторінках інтернет-магазину, які є невід’ємною частиною даного Договору;
- Загальний термін доставки складається з виробництва, комплектації та доставки замовлених Товарів та Послуг;
- В середньому, термін доставки складає від 1 до 3 робочих днів, в залежності від часу надходження Замовлення та адреси доставки;
- Виконавець не несе відповідальності за затримку доставки, якщо вона сталася з вини компанії-перевізника;
- Термін виготовлення та доставки можуть бути окремо узгоджені між Виконавцем та Замовником, в разі нестандартного чи оптового замовлення;
- Доставка замовлених Товарів та Послуг Замовником, здійснюється за допомогою третіх осіб (компанії-перевізника), яка є відповідальною за цілісність та якість транспортування;
- Виконавець гарантує безкоштовну доставку замовлених Товарів та Послуг у будь-яке відділення компанії-перевізника (в межах України), окрім випадків адресної доставки (кур’єром), яка сплачується Замовником додатково за умовами та тарифами перевізника;
- Якщо, попередньо, між Виконавцем та Замовником був узгоджений варіант фактичної оплати (при отриманні) замовлених Товарів та Послуг - послуга «грошовий переказ» сплачується Замовником додатково, за тарифом та умовами компанії-перевізника;

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це явилось наслідком дії обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії урядів та інше). Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтверджена уповноваженими органами України;
- Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно, але не пізніше трьох днів після настання дії обставин непереборної сили, сповістити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин;

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє всіма правами і повноваженнями, достатніми та необхідними для укладення та повного виконання умов цього Договору;
- Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або передача повноважень та обов'язків третім особам, без попередньої згоди на це другої сторони - вважається недійсною;
- Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною та може бути використана або передана третім особам виключно в цілях виконання умов цього Договору;
- Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання умов цього Договору, за винятком відповідного запиту Державних органів влади. За розголошення конфіденційної інформації, винна сторона несе повну відповідальність, згідно чинного Законодавства України;
- Акцептування Договору Замовником - є фактом згоди на збір та обробку його персональних даних. Надана персональна інформація, може бути використана Виконавцем та передана третім особам, в рамках виконання умов цього Договору;
- Цей Договір є публічним, та діє до повного виконання усіх його умов Сторонами;
- Виконавець має безпосереднє право самостійно змінювати умови цього Договору та усіх додатків, які є його невід’ємною частиною. При цьому, гарантує дійсність поточної редакції, яка розміщена в інтернет-магазині;
- В разі, якщо Договір було змінено в момент виконання його умов, вважається дійсною попередня редакція, тобто Договір, який було прийнято (Акцептовано) Замовником на момент оформлення Замовлення;
- За невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, Сторони несуть відповідальність, згідно чинного законодавства України;
- Усі спори, що можуть виникнути в результаті виконання умов цього Договору, повинні бути вирішені шляхом переговорів між Сторонами. В разі, якщо такий спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він має вирішуватись в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України;

Оформить заказ сейчас?

выбрать компанию
2утвердить эскиз
3получить печать

Перед отправкой формы, пожалуйста, проверьте указанную Вами информацию.
Остались вопросы? Обратитесь в наш консультационный центр или укажите Ваш номер телефона и мы перезвоним.

Call-центр

Круглосуточная поддержка и прием заказов "онлайн" (24/7) +38 (093) 215-66-76 +38 (097) 361-17-77 +38 (095) 750-99-70 +38 (044) 229-25-39 info@24pechati.com

Доставка

Получить заказанную продукцию можно в одном из наших филиалов (Киев, Одесса, Харьков и другие) в офисе компании или курьерской доставкой по адресу. Для других городов – отправим в удобное для Вас отделении "Новой почты". Доставка печатей и штампов, независимо от суммы или объема заказа - бесплатная.

Оплата

Заказывая печати "онлайн", Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас способ оплаты:

наложенный платеж;
безналичный расчет;
оплата на карту;
в отделениях компании;

Сроки

Консультация, разработка эскизов печати, подбор комплектующих, согласование доставки, оплаты и некоторых других деталей - обычно, занимает не более 30 минут.
Оформите заказ прямо сейчас и мы отправим его через

uCoz